امروز تقریبا  همه ی بیمارستان های خصوصی اطراف رفتم و اسم نوشتم . حالا هم آمده م کافی نت برای اسکن مدارک و ثبت نام طرح ...


در شهر خودمان احساس میکنم به ملکوت نزدیک ترم . حتی وقتی از شهر خودمان به روستا میروم بیشتر احساس نزدیکی به آسمان دارم و اگر از روستا هم به دل طبیعت بروم به تو نزدیک تر میشوم .+ دو روز دیگر 25 سالم میشود .

دانلود : چه مردانی که سر هاشان نصیب عشقند...
به جز عشقش کجا راهی دگر بگیرند


أین یجدون طریقاً آخراً غیر عشقها


 


برای او هزاران بار اگر بمیرند


وإن افتدوها بحیاتهم آلاف المرات