این تیراندازی هایی که هر از چند گاهی تو اروپا و آمریکا انجام میشه و آخر سر هم طرف خودشو میکشه رو پیگیری میکنین؟

برام هیچوقت قابل درک نیست که سیاست های فرهنگی یک کشور به سمتی بره که مردم از دین اصیل فاصله بگیرند.

غرب بخاطر نداشتن یک ایدئولوژی مستحکم ، که انگیزه ، جهت و هدف زندگی را نشان بدهد ، افراد را از درون تهی و پوک بار می آورد که تا سرشان به آخور لذت های جنسی و هیجانی گرم است ( که ما به آن غفلت می گوییم ) حواسشان نیست که چه زندگی بی معنی و پوچی دارند ؛ اما یک اتفاق تلخ یا یک مدت تنهایی میتواند حسابی حالشان را بگیرد . بعد هم طبق جواب هایی که مثل رگبار به خورد آنان داده شده به جهانی بی هدف ، بی معنا و پوچ می رسند . و تصمیم می گیرد تفنگ را بردارد و به مدرسه ی سابق یا کلاب همجنس بازی اش برود و خودش و دیگران را از این پوچی خلاص کند ! آخر سر هم به خودش شلیک میکند و تمام!


جهت دهی فرهنگی کشورهای غربی مثل کسی است که سعی در بریدن شاخه ی زیر پای خودش دارد .

به قول یکی از دوستان مگه جمهوری اسلامی چی گفته که انقد شما باهاش لج کردین ؟ مگه غیر از اینه که میگه شراب نخور و عقل خودتو از کار ننداز ، به پدر و مادرت احترام بذار ، تو روابط خانوادگی وفا و حیا داشته باش و ...

مگه بده جامعه ی این شکلی داشته باشیم ؟

وقت پیری اون بچه های روشنفکر بیشتر پدر و مادرشون رو رها میکنن و میرن یا بچه های مذهبی ؟ و هزار و یک مثال دیگه ...

پس چه اصراریه که این همه خیر و خوبی رو روها کنیم و بچسبیم به اداهای روشنفکرانه که ته تهش چیزی جز تنهایی و پوچی نیست ؟


به نظرم غرب با همین دست فرمون که پیش میره خودش از درون میپاشه و مثل یک جسم موریانه خورده است که فقط با دوپینگ و ظاهر سازی تونسته خودش رو سرپا نگه داره !

این تخریب باورهای دینی حتی به ضرر خود لابی ها و کله گنده های غربی که از این نوع نگاه حمایت میکنند هم تمام میشود .

 زامبی های آینده نه از میان مسلمانان و مومنان که از میان غرب بی معنا و پوچ سر بر می آورند و به صغیر و کبیر و خودشان هم رحم نمیکنند .


+ این طوفان به سمت ما هم وزیدن گرفته ! ریشه خودکشی و دیگرکشی را باید در نگاه آدم ها به زندگی پیدا کرد .

خوشبختانه ما بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم ؛ چون اگر کسی واقعا به دنبال پیدا کردن حقیقت باشد ، اسلام از صفر تا صد را به اون نشان میدهد اما باز هم کسانی هستند که به خیال اینکه همه ی اسلام همان است که از آخوند سر کوچه دیده اند یا شبکه ی من و تو برایشان تصویر کرده است ، اصلا برای پرسیدن سوالشان به سمت اسلام نمی روند . ما ریشه دار تر از آنیم که این طوفان برایمان مساله ساز باشد اما بی توجهی به این موج که بواسطه ی شبکه های اجتماعی تکثیر و تشدید میشود میتواند این میراث عمیق عقلی فلسفی را مثل قرآن بالای طاقچه کند و هزارها جوان پر انرژی از دست بروند . + خوشبخت تر از کسی که به خدا پیوند خورده کیست ؟