ریبن: «یه ضرب المثل هست که میگه "اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست؟"»

آپهام: «اگه خدا با ماست، پس کی می‏تونه علیه ما باشه؟»* نجات سرباز رایان