قال علی علیه السلام: الزهد کله بین کلمتین من القرآن؛ قال الله سبحانه:« لکی لاتاسوا علی ما فاتکم، و لا تفرحو بما آتاکم» و من لم یاس علی الماضی، و لم یفرح بالآتی، فقد اخذ الزهد بطرفیه.

«نهج البلاغه، حکمت439»


کسری ها جور نشد ! لااقل به موقع جور نشد و من باید هنوز منتظر بمانم ...
و این یعنی اینکه حداقل یک ماه دیگر در خدمتشان باشیم 
یعنی به اندازه ی همین یک ماه آدم بروند ثبت نام طرح و من بیفتم آخر صف!
یعنی خیلی چیزهای دیگر که نمی شود گفت ...

نمی دانم بهشان چه بگویم ؟ به کسانی که به راحتی حقم را خوردند ... به کسانی که وقت مردم را حق الناس نمی دانند . کسانی که 20 دقیقه کار مفید در روز دارند آنهم اگر 
تعطیل نباشند ،
 آماده باش نباشند ، 
بازدید نرفته باشند، 
در جلسه نباشند ، 
نماز جعفر طیار نخوانند ،
 تلفن زدن هایشان را بگذارند بعد از کار ،
 به زیارت امام رضا نرفته باشند ،
 در پیاده روی اربعین شرکت نکرده باشند و حالا هم که برگشته اند تنشان خسته ی راه نباشد و حال کار کردن داشته باشند . 
که ناگهان خبر میرسد کرمانشاه زلزله آمده و ...


خدایا مرا ببخش بخاطر هر کم کاری که در حق دیگران کردم و کمکم کن جبران کنم ... خودت برای آنها جبران کن!