سادگی در مقابل پیچیدگی است

و آسانی، مقابل سختی و دشواری

زندگی ساده است ولی آسان نیست ...


فرمول زندگی پیچیده و طولانی نیست ولی عمل کردن به همین فرمول ساده، خیلی سخته.رسول خدا گفت:

تَمامُ التَّقوى اَن تَتَعَلَّمَ ما جَهِلتَ وَ تَعمَلَ بِما عَلِمتَ


تنبیه الخواطر، ج 2، ص 120


تمام تقوا اینست که آنچه نمیدانی بیاموزی ،

و به آنچه میدانی عمل کنی .


همین !
+ احتمالا تا زمستون نباشم .

این حقیر رو از دعای خیرتون محروم نکنید.

یا علی !