سه سال پیش، تو اوج برد و باخت های عشقی دوستان، میثم پرسید اصلا چرا تو یکی تا حالا عاشق نشدی  ؟

گفتم : آدمای بهتر از من زیادن... حاضر نیستم کسی که دوستش دارم به چیزی کمتر از بهترین برسه ،

اگرچه این همه ی علت نبود اما شاید مهم ترین علت بود...

 

 

+

اونقدر تو مسائل بقیه دخالت نمیکنم که میترسم فردای قیامت ، بگن خیلی بی تفاوت بودی...

فکر میکنم آدما با انتخاب هاشون همه ی دخالتی که قرار بوده انجام بدن یا قسمت اعظمش رو انجام داده ن !

دخالت اصلی آدم در نوع پوشش و رفتار همسرش در همون مرحله ی انتخابه، دخالت پدر در ادب فرزندش، محیط و الگوهایی هست که برای اون ساخته ، از ماهواره و شبکه های جم و فارسی وان و ...  دختر محجبه در نمی آید یا اگر محجبه هم بشود احتمال با حیا شدنش خیلی کمه . ما قسمت اصلی دخالتمون رو قبلا با انتخاب هامون انجام دادیم ، در واقع ما قرار نیست دخالت کنیم ، شاید بشود اسمش را هدایت گذاشت ... 

 

 

*أفمن یهدی الی الحق أحقّ أن یتّبع أمن لا یهدی الاّ أن یهدی فما لکم کیف تحکمون..

 

* انّ هـذه تذکرة فمن شاء اتّخذ الی ربه سبیلا.

 

 

 

 

 

 مثه یه سایه  همرات اومدم،

              مطمئن شم که تو آرامشی ...