این مرخصی هم تمام شد،

دلتنگی ما تمام نمی شود ...


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین!