فرافکنی یعنی جناح اصولگرا عمده مسولیت های انتصابی دستشان باشد 
و در مناصب انتخابی شکست بخورند
بعد به جای اینکه از خودشان بپرسند که چه بر سر این مردم آورده ایم که چشم دیدن ما را ندارند
مردم را به بی بصیرتی حوالت دهند ...

رونوشت به آقای ع در مشهد
رونوشت به آنها که در یک روز خاص خطابه می خوانند
رونوشت به همه ی آنهایی که نمی شود اسمشان را برد 
اما همیشه در قلب و فکر ما هستند و آرامش خاطر نداریم از دستشان


پ ن : به قول حاج آقا مارمولک :  خریت خودت رو گردن خدا ننداز ...
پ ن ؛ از سیاسی نوشتن و گفتن خوشم نمیاد اما بگذارید هواری بزنم...


حرف آخر :

گر عقل پشت حرف دل اما نمی گذاشت

تردید پا به خلوت دنیا نمی گذاشت

اینقدر اگر معطل پرسش نمی شدم

شاید قطار عشق مرا جا نمیگذاشت

شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی

هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت...