4 سال شد گفتین همش تقصیر دولت قبل بود... من خودم 92 به روحانی رای دادم .... خب بذارین احمدی بیاد .... مناظره کنه ببینیم قصه از چه قرار است


این نظرو یکی از مخاطبان سایت الف (سایت مخالف/منتقد احمدی نژاد ) ذیل مقاله ی "دلایل نهی آقای احمدی نژاد از حضور در انتخابات " در این سایت نوشته ...


این حرف به این معنی است که قرار است حرف راست را یا از بچه شنید یا دیوانه یا احمدی نژاد !!!

حالا شاید عده ای بگویند احمدی نژاد دیوانه است ؛ عده ای بگویند اخلاق های بچه گانه دارد و عده ای هم موضع مخالفش را بگیرند !

اما صرف نظر از آمدن یا نیامدن احمدی نژاد ، ظاهرا اکثرا بر این مورد اتفاق نظر دارند که برای اینکه بفهمیم در کشور چه خبر است و کی به کی است و در پشت پرده ی این سیاست بازی ها و جناح ها چه می گذرد ؛ حضور دوباره ی یک احمدی نژاد نیاز است ...