یک عده ای هستند کلا اهل فرار رو به جلو هستند . حرفم جناحی نیست . اما انصافا و وجدانا ببینید دولت سه سال که از عمرش گذشته هنوز که هنوزه میگه "این رسمش نیست" ! 

ینی هر بار که سخنرانی های آقای روحانی رو گوش میکنم احساس میکنم شاید جلیلی رای آورده یا قالیباف که اینها هنوز در حال انتقاد از وضع موجود و نماد مخالفت با وضع موجودند !

خب برادر من سه سال از دولت گذشت ، هزار و صد روز گذشت ، همچنان سوال میپرسی ؟ همچنان نقد میکنی ؟

مسئول یعنی چی ؟

مسئول بر وزن مفعول یعنی کسی که مورد سئوال واقع میشود و باید در مقام پاسخگویی برآید نه اینکه خودش از عالم و آدم طلبکار باشد !


خب دولت که سه ساله دستتونه ، مجلس هم که تمام سی نفر ( دَرهم و خوب و بد قاطی تماما رفتید تو )، تو این مدت هر شیرین کاری هم خواستید انجام دادید ؛ هر خط قرمزی هم که بود جابجا کردید ! هر اتفاقی هم برامون تو دنیا افتاد از توهین و تحقیر و کشتار و ... هیچی نگفتید ، نذاشتید جیک کسی هم در بیاد !

خب بذارید لااقل این سالِ آخری یکی دیگه ژست اپوزیسیون بگیره و نماد مخالفت با وضع موجود باشه !

شما چه پشت فرمون باشید  چه صندلی عقب در هر دو صورت مخالف این وضع رانندگی هستید ؟ تکلیفتون با خودتون مشخصه ؟+ کسانی که یک زمانی میگفتند دانستن حق مردم است . ظاهرا در مساله ی فیش های حقوقی با آن کارمندانی که با انتشار اولین فیش حقوقی این بی عدالتی واضح را رو کردند ، برخورد کرده اند.

آدم به نسبیت گرایی میرسد هم برسد ولی نه تا این حد که حرف خودش هم قبول نداشته باشد !!!

+


آقای صادق زیباکلام ( اسطوره ی اصلاحاتی های جنبش دانشجویی ) متن برجام را نخوانده ،

آمده در مورد تاثیر برجام  مناظره کرده با یاسر جبرائیلی !

خلق را تقلیدشان بر باد داد ؟ 

عقلانیت ؟

تحجر و تعصب ؟