حال ندارم مطلب بلند بنویسم ؛ امّا یه سوال بدجور ذهنم رو درگیر کرده :

اینکه چطور میشه بعضی فقط برای رو کم کنی و اینکه در مقابل جناح رقیب کم نیارن حاضرن همه ی منافع ملی رو زیر پا بذارن ، واقعیت ها رو یا نبینن یا با این توجیه که قبل از ما از اینم بدتر بود ، بخوان وضع موجود رو ماسمالی کنن . اینکه به جای مبارزه با فساد، "نماد فساد" بشه ذخیره ی نظام و امانتدار انقلاب! اینکه وقتی براشون ثابت شده که این راهی که رفتن بیراهه ست به جای برگشتن ، سرعت حرکت رو بیشتر میکنن و تصمیم میگیرن دیوونه وار تر از قبل رانندگی کنن و هزار و یک چرای بی جواب دیگه ...

خریدن آتش جهنم به چه قیمتی ؟ چرا بعضی به جای اصلاح اشتباه ، سعی میکنن با یه اشتباه بدتر وضع خودشون رو خراب تر کنن ؟

پناه میبرم به خدا از دور شدن از حق و غرور و عناد !