اینکه بشوید آدمی که دیگران کنارتان بنشینند و برایتان درد دل کنند و از رازهای زندگیشان بگویند ، ممکن است روزی رازی را بشنوید که ...

که شبیه این روزهای من شوید ! 
گردش روزگار جالب است ، ورود و خروج آدم ها در صحنه ی زندگی شما ، حرف هایی که مجبور میشوی یرای همیشه پیش خودت نگه داری ، چون فقط نمی توانی به خودت فکر کنی ، تو میگذاری و میگذری ... 

راستش نوش دارو بعد از مرگ سهراب ، میشود نیش و پایان قصه را تلخ تر میکند ، اگر قرار است نوش باشد باید زودتر از اینها میرسید و حالا که دیگر کار از کار گذشته ، حسرت است فقط!


+ هر کس خالصانه ترین عبادت های خود را به سوی خدا بالا فرستد ، خداوند بهترین مصلحت های خود را برای او فرو می فرستد . ( حضرت فاطمه سلام الله علیها )

کاش من مصداق این سخن شریف میشدم تا بیشتر از این که فکر کنم چه پیش خواهد آمد ، با خودم بگویم هر چه بشود بشود ، بهتر از این نمیتوانست باشد ! 
+ یا انیس من لا انیس له ...