متاسفم برای خودم و امثال خودم که در جامعه ای که بیکاری و کاهش ازدواج و افزایش طلاق بیداد میکند در تریبون های ریز و درشتی که داریم یا یه برجام حمله میکنیم یا از آن دفاع میکنیم ، متاسفم برای دانشجویانی که وقتی هم در دیدار رهبری میخواهند مطالبه ای داشته باشند همان تکرار حرف های رهبری است به زبانی دیگر ! و حتی وقتی میخواهند نگرانی رهبر در مورد جمعیت را نگرانی خودشان جلوده دهند ، همه ی کاسه کوزه ها را بر سر وازکتومی و ... میشکنند که وزازت بهداشت در این قضیه همکاری نمیکند و جمعیت کم شده ، چرا همه معتقدند که خدمت سربازی مقدس است؟!!!!؟ . در شرایطی که من باید خرج خانواده بدهم و وارد بازار کار شوم و اوج نیروی جوانی من است مرا به دو سال بیگاری میکشانند ، جالب تر اینست که باید یکسال توی صف بایستی تا تاریخ اعزامت مشخص شود و در این مدت هر جا که بروی به دلیل همین که هنوز سربازی نرفته ای کاری به تو نمی دهند و این یعنی 3 سال از بهترین سال های زندگی یک پسر جوان ایرانی باید در گیر و دار سربازی و دفترچه ی اعزام و ... بگذارد تا سی ساله شود بعد دوباره روز از نو روزی از نو ... 

سه ســــــال معطل سربازی شدن ؟؟؟!!! فکر میکنم فرعون با بردگانی که برای ساخت اهرام به کار میگرفت منصفانه تر رفتار میکرد !
سه سال از بهترین سال های عمرم !!!!!

متاسفم برای مردمی که به خاطر پنجاه هزار تومن پول به نماینده ای رای میدهند که وقتی به مجلس میرود به راحتی رایش خریده میشود و توان مخالفت با یک بانک خصوصی یا دانشگاه آزاد را ندارد چون آنقدر خوب سبیلش را چرب خواهند کرد که به جای گیر دادن به آنها ، راه را برایشان هموارتر کند ...


متاسفم برای نماینده ای که برای افزایش جمعیت ، فقط لغو پیشگیری رایگان خانه های بهداشت یا ممنوعیت وازکتومی و ... به ذهنش میرسد اما 3 سال معطلی چند صد هزار جوان به خاطر سربازی مفت و مجانی که در تمام این سه سال نه می شود سر خانه زندگی مشترک رفت و نه حتی کمک خرج خانواده شد ، ذره ای هم او را نگران نمی کند !


متاسفم برای دولتی که هر روز یک جور مالیات جدید اعمال میکند ، هم از حقوق تو کم میکند ؛ هم از وام دانشجویی ات ، هم بر روی اجناس مالیات می کشد و هم برای یک ذره خدمات عمومی اش که حق اولیه ی توست عوارض میگیرد ...


این حکومت سرشار از حرف های اسلامی و اعمال ضد اسلامی است و مسئولیت این همه زندگی های از هم پاشیده ، جوانان بیکار و خانواده های تحت فشار گریبانگیر تمامی نمایندگانی که درگیر جناح بازی و اداهای روشنفکرانه یا مسلمانانه هستند و مسئولینی که درگیر حفظ و ارتقای پست و مسولیتشان هستند میباشد . بیشتر از همه دامان قشر فرهیخته ای را میگیرد که نسبت به اطرافشان بی تفاوتند یا درگیر همان ادا و اطوارها هستند ...